Valič Marek - ELEKTRO - revize, montáže a údržba

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Revize

Provádíme revize elektrických zařízení do 1000V v objektech bez nebezpečí výbuchu

  • revize elektrických instalací dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500

  • revize elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 2

  • revize systému ochrany před bleskem dle norem ČSN EN 62305-x, případně ČSN 34 1390

  • revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání dle ČSN 33 1600 ed. 2

  • měření osvětlení dle ČSN 36 00xx


Výběr termínů revizí elektrických instalací nízkého napětí dle ČSN 33 2000-6
-
prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky
-prostory plaveckých bazénů a fontán                     (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok
-místnosti se saunovými kamny                              (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky
-staveniště a demolice                                          (oddíl 704) - doporučená lhůta 0,5 roku
-zemědělská a zahradnická zařízení                        (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky
-omezené vodivé prostory                                      (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky
-zařízení pro zpracování dat                                   (oddíl 707) - doporučená lhůta 5 let
-parkovací místa karavanů v kempech                     (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok
-venkovní osvětlení                                                (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky

Pro byty, obydlí a příbytky mohou být vhodné lhůty delší (např. 10 let). Revize elektrické instalace se důrazně doporučuje při výměně nájemníků nebo majitelů.

Pro další objekty a prostory jsou lhůty uvedeny v ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí stanovené dle prostředí (viz ČSN 33 2000-3):

-
základní, normální - 5 let
-studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci - 3 roky
-mokré, s extrémní korozní agresivitou - 1 rok
-s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu - 2 roky
-venkovní, pod přístřeškem - 4 roky
Lhůty pravidelných revizí stanovené dle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob (dle ČSN 33 2000-3):

-
prostory určené ke shromažďování více než 200 osob - 2 roky
-zděné obytné a kancelářské budovy - 5 let
-rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení - 3 roky
-objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 73 0823) - 2 roky
Lhůty pravidelných revizí  zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody):
-
prostory s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 - 2 roky
-ostatní - 5 let

Lhůty revizí a kontrol el. spotřebičů během používání dle ČSN 33 1600 ed. 2
-
Skupina A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
-
Skupina B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích apod.)
-
Skupina C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
-
Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kluby apod.)
-
Skupina E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Skupina el.spotřebičů

nepřipevněné spotřebiče držené v ruce
(zahrnuje i el. ruční nářadí)

ostatní nepřipevněné potřebiče

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

Třídy I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíců

Třídy II a III

1x za 6 měsíců

C

Třídy I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců

Třídy II a III

1x za 12 měsíců

D

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

E

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky